Pretražite verificirane slučajeve nestalih osoba

Na ovoj stranici možete vršiti pretragu.

Molimo pokrenite proces pretrage tako što ćete unijeti ime i prezime nestale osobe. Ime oca je opcioni parameter i može se izostaviti. Nakon unosa podataka, pritisnite na gumb "Traži".